တန္ဖိုးရွိတဲ႔ ကြန္မင္႔


ဒီေန႔ တန္ဖိုးရွိတဲ႔ ကြန္မင္႔တစ္ခုရရွိခဲ႔ပါတယ္။ တန္ဖိုးရွိကြန္မင္႔ဆိုတာ ဒီလို ကြန္မင္႔ ေရာက္လာေကာင္းပါရဲ႕လို ေမ်ွာ္လင္႔ထားမိခ်ိန္မွာ တကယ္ေရာက္လာလို႔ပါ။
"မြတ္စလင္နဲ႔မဟုတ္တဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပသနာ ကမၻာမွာ မရွိေတာ႔ပါဘူး၊ ၂၀ ရာစုမွာ က်န္ခဲ႔ၿပီ" ဆိုတဲ႔စကားနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဝင္းေဇာ္မိုး ဆီကေရာက္လာတဲ႔ ဝီကီ အညႊန္းေပါ႔။

တစ္ကမၻာလုံးက ဝီကီစာရင္းေတြဆိုေတာ႔ လိုက္ရွင္းရင္ က်မ္းစာျဖစ္ေတာ႔ မယ္။ ဒါနဲဲ႔ တရုတ္နဲ႔ဆိုင္တဲ႔ကိစၥကို အရင္ဆြဲၾကည့္လိုက္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ရင္ ေလးမ်ိဳးရွိတယ္။

၁။ မြန္ဂိုလီယား ခြဲထြက္ေရး။
ဒါကိုေမးခြန္းထုတ္ဖို႔ တရုတ္-ရွရွား၊ တရုတ္-ဂ်ပန္၊ ဂ်ပန္-ရုရွား သုံးပြင္႔ဆိုင္ သမိုင္းကို အရင္ေလ႔လာရမယ္။
တရုတ္ျပည္က မြန္ဂိုလီယားကို တကယ္ပိုင္သလား။ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။
၂။ တိဗက္ ခြဲထြက္ေရး။
ဒီကိစၥကို ဝင္းေဇာ္မိုးအမည္နဲ႔ ျမန္မာလို ေဆြးေႏြးလာရင္ နားေထာင္ၾကည္႔ခ်င္ ပါတယ္။ တရုတ္ကေရးတဲ႔သမိုင္းေရာ၊ ကမၻာက ျမင္တဲ႔ သမိုင္းေရာေပါ႔။ အျပဳ သေဘာပါ။

၃။ ရွင္႔က်န္းက ဝီဂါကေတာ႔ မြတ္စလင္မို႔ မေဆြးေႏြးေတာ႔ပါဘူး။
၄။ ေဟာင္ေကာင္၊ ထိုင္ဝမ္၊ မကာအိုက(တရုတ္ သုံးႏိုင္ငံ) အေနာက္တိုင္း ကိုလိုနီ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၊ ရုတ္သိမ္းတဲ႔ေနာက္ ေပၚေပါက္လာတာပါ။ ျမန္မာျပည္က ၿဗိတိသ်ွလက္ထက္ကတည္းက ေလးႏိုင္ငံ၊ ေလးၿမိဳ႕ကြဲေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီေတာ႔ လုံးဝမတူဘူး။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment