ေတာ္ေတာ္ေနာက္တဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္


ကစ္ဆင္းဂ်ားက ထရုတ္ေပၚလစီကို ကြန္ဖ်ဴးရွပ္စကားနဲ႔ လွမ္းေထ႔တာ။
ျမန္မာျပည္က အဘေတြဖတ္မိရင္ အားနာစရာ။
သံေကာင္းကို သံေခ်ာင္း မလုပ္၊ လူေကာင္းက စစ္သားမျဖစ္ တဲ႔။
(မ်ဥ္းတားထာေလးဖတ္ၾကည့္ပါ)

Post a Comment