စာဖတ္သူအသံ


တခ်ိဳ႕ဟာေတြကို လိုက္ခ္လို႔သာ လိုက္ခ္ရတာ။ နားမလည္ဘူး။
မက္ဆင္းဂ်ားဆိုလည္း ဟုတ္ေသး၊ ခုဟာက ကစ္ဆင္းဂ်ားရယ္လို႔။ ဘယ္ႏွာႀကီးပါလိမ္႔။

Post a Comment