အိႏၵိယရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္သြားသူက ဝန္ႀကီးေကာဋိလ တဲ႔


ေမာရိယမင္းဆက္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေသာကအေၾကာင္းပဲ ပါဠိစာေပမွာေတြ႔ရတယ္။ ကစ္ဆင္းဂ်ားစာအုပ္ထဲမွာေတာ႔ ဝန္ႀကီးေကာဋိလ် (Kautilya) အေၾကာင္း အေသးစိတ္ေရးထားတာေတြ႔ရတယ္။ ေမာရိယမင္းဆက္ေအာက္က အိႏၵိယရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ခ်မွတ္သြားသူက ဝန္ႀကီးေကာဋိလ တဲ႔။ သူ႔ ႏိုင္ငံေရးမဟာဗ်ဴဟာကို ဥေရာ ဝက္စ္ဖလီယံနဲ႔ေတာင္ ကစ္ဆင္းဂ်ားက ႏႈိင္းယွဥ္ျပသြားတယ္။

ဘီစီ ေလးရာစုက ေကာဋိလ်ရဲ႕ မဟာဗ်ဴဟာတဲ႔။
ရေသ႔၊ ရဟန္း၊ လွည္းကုန္သည္၊ နယ္လွည့္ေဈးသည္၊ မ်က္လွည့္လက္လွည္၊ ေျခသလုံးအိမ္တိုင္၊ ေဗဒင္ဆရာေတြကေနတဆင္႔ နားလည္မႈေတြလြဲ၊ ရန္ေတြျဖစ္ၾကေအာင္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြၾကား ေကာလာဟလေတြ ျဖန္႔ရမယ္။ သူတို႔ခ်င္း တိုက္ခိုက္၊ ေမာပန္းလာမွ ဝင္တိုက္၊ အႏိုင္ယူ တဲ႔။

Post a Comment