ထုံး (ကြမ္းစား) မေပါက္ေအာင္


ထုံး (ကြမ္းစား) မေပါက္ေအာင္ (အာ၊ လ်ွာ)၊ က်န္းမာေရးနဲ႔လည္း ညီညြတ္ေအာင္ (တခ်ိဳ႕က အာဂ်ီႏိုမိုတိုေတြထည့္) ထုံးေဖာက္တဲ႔အခါ ဘလက္ေလဘယ္ (နာမည္ႀကီး စေကာ႔တ္ ဝီစကီ) တစ္ဇြန္း (လဖက္စားဇြန္း၊ ေယာက္ဂ်ိဳမဟုတ္) ထည့္ရပါတယ္ တဲ႔။ အႀကံေပးသူက အတည့္ေပးလား၊ အရြဲ႕ေပးလား မသိရေသးပါ။ ေျပာတဲ႔အသံကေတာ႔ တကယ္ေစတနာအစစ္နဲ႔ ေျပာတဲ႔အသံပဲ။

Post a Comment