စာအုပ္ လက္ေဆာင္


ဇနီး။ ။ အဲဒီသူေတာင္းစားကို က်မၾကည့္လို႔ကို မရဘူး။
ခင္ပြန္း။ ။ ဘာျဖစ္လို႔လဲကြ၊ မရွိလို႔ ေတာင္းစားေနရရွာပဲ ဥစၥာ။
ဇနီး။ ။ ဟိုတစ္ေန႔က ထမင္းက်န္ ဟင္းက်န္ေလးေတြ ပိုေနလို႔ ေပးလိုက္မိ တယ္ ေနာက္ေန႔က်ေတာ႔ က်မကို စာအုပ္တစ္အုပ္ လက္ေဆာင္လာေပး သြားတယ္။
ခင္ပြန္း။ ။ ဘာစာအုပ္မို႔လို႔လဲ။
ဇနီး။ ။ ဟင္း ခ်က္နည္းစာအုပ္။
(အြန္လိုင္း ဂ်ဳတ္)
1/27/2014

Post a Comment