ေဘာ႔စ္တြက္တဲ႔ သခ်ၤာ

ဘာကြ၊ ခြင္႔ တစ္ရက္ေလာက္ လုိခ်င္လို႔ ဟုတ္လား။ ဒီမွာ ၾကည္႔ပါအုံး။
တစ္ႏွစ္မွာ ၃၆၅ ရက္။ ရက္ပတ္အေနနဲ႔ ၅၂ ပတ္ ရွိတယ္။ တစ္ပတ္ကို ၂ ရက္ အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုေတာ႔ ၁၀၄ ရက္ ေလ်ာ႔သြားၿပီ။ ၂၆၁ ရက္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ (365-104=261)

ေန႔တိုင္း အလုပ္ခြင္ထဲမွာ ၈ နာရီ၊ အလုပ္ထဲမွာ မရိွတာက ၁၆ နာရီ။ တစ္ေန႔ကို ၁၆ နာရီ၊ တစ္ႏွစ္ဆိုေတာ႔ ၁၇၀ ရက္။ ကဲ ၉၁ရက္ ပဲ အလုပ္လုပ္ ခ်ိန္ က်န္ေတာ႔တယ္။(261-170=91)

ေန႔တိုင္း တီး ဘရိတ္၊ ေကာ္ဖီဘရိတ္က နာရီဝက္၊ တစ္ႏွစ္ဆိုေတာ႔ ၂၃ ရက္။ ၂၃ ရက္ ႏႈတ္ေတာ႔ ၆၈ ရက္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။(91-23=68)

ေန႔ခင္း ထမင္းစားေတာ႔ တစ္နာရီ။ တစ္ႏွစ္ဆိုေတာ႔ စုစုေပါင္း ၄၆ ရက္။ ဒီေတာ႔ ၂၂ ရက္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ (68-46=22)

တစ္ႏွစ္ကို ၂ ရက္ ပုံမွန္ ေဆးခြင္႔ ေပးေနရေတာ႔ ရက္ ၂၀ ပဲ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ က်န္ေတာ႔တယ္။ (22-2=20)

မၿပီးေသးဘူး။ ပုံမွန္ အစိုးရ ရုံးပိတ္ရက္က တစ္ႏွစ္မွာ ၅ ရက္။ ဒီေတာ႔ ၁၅ ရက္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ (20-5=15)

ႏွစ္တိုင္း ငါတို႔က ခြင္႔ရက္ရွည္ ႏွစ္ပတ္ (၁၄ ရက္) ေပးရျပန္ေရာ၊ ကဲ မင္း တကယ္အလုပ္လုပ္ရမယ္႔ရက္က ၁ ရက္ပဲ က်န္ေတာ႔တယ္။ (15-14=1)

အခု မင္းက ဒီ တစ္ရက္ထဲက တစ္ရက္ ခြင္႔ထပ္ယူဦးမယ္ တဲ႔။ ေသ သာ ေသလိုက္ခ်င္ပါေတာ႔တယ္္ကြာ။ (1-1????)

(365-104=261)
(261-170=91)
(91-23=68)
(68-46=22)
(22-2=20)
(20-5=15)
(15-14=1)
(1-1????)

Ref; The World Joke Book
17/06/2013

Post a Comment