မီဒီယာအႀကီးစားႀကီးေတြက နည္းနည္းလွည့္စားတတ္ပါသတဲ႔


မီဒီယာအႀကီးစားႀကီးေတြက နည္းနည္းလွည့္စားတတ္ပါသတဲ႔။
သက္တမ္းတစ္ေလ်ွာက္လုံးလိုလို ဘက္မလိုက္ရပ္တည္ၾကတတ္တယ္၊ တစ္ခါ တစ္ခါ သူ တကယ္ေထာက္ခံတဲ႔ပါတီကိုေတာင္ ဆက္တိုလိုလိုေဆာ္ေနတတ္ တယ္။ ဆိုလိုတာက မီဒီယာသိကၡာနဲ႔စာဖတ္သူရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကို ရယူတာ။ ဒီ မီဒီယာက မွန္တာဆိုရင္ ဘယ္သူ႔ကိုမဆို ေရးတယ္၊ ေဖာ္ျပတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ႔။ ေရြးေကာက္ပြဲနီးၿပီဆိုေတာ႔မွတစ္ေလ်ွာက္လုံး ေျမွာက္လာရာကေန သူမေထာက္ခံတဲ႔ပါတီကို အခ်က္အလက္ေတြစုၿပီး ေထာက္ေတာ႔တာပဲ။ အထူးသျဖင္႔ အဂၤလိပ္မီဒီယာေတြက ဒါမ်ိဳး ပိုလုပ္တတ္သတဲ႔။ လီကြမ္းယုေျပာတာပဲ၊ ဟုတ္မဟုတ္ေတာ႔ မသိဘူး။ ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ သိထားေတာ႔ ေကာင္းတာေပါ႔။

Post a Comment