ေမာနင္း ပို႔စ္


ေမာနင္းပို႔စ္ မတင္ဘူး မတင္ဘူးနဲ႔၊ တင္ရင္းတင္ရင္း ပို႔စ္ျဖစ္သြားေတာ႔မွာပဲ။
တရုတ္လက္ရွိအစုိးရနဲ႔ သမၼတရွီကိုေတာ႔ သေဘာက်တယ္။ အက်င္႔ပ်က္ တိုက္ဖ်က္မႈကို တကယ္လုပ္ပစ္တာ။
စားဖား၊ ျပည္ေျပး တစ္ရာစာရင္းတဲ႔။ စကၤာပူမွာေတာင္ ၆ ေယာက္။ ေအာ္ဇီ အထိသြားၿပီး အနံ႔ခံေနတယ္။
ဘယ္ေျပးေျပး မလြတ္ဘူးဆိုတဲ႔သေဘာပဲ။ ဘယ္အေကာင္ လာဘ္စားရေတာ႔မလဲ။
လူက တကယ္လုပ္ရင္ေၾကာက္ပါတယ္၊ အဲ ကိုယ္ကလည္း မွန္ရင္ေပါ႔ေလ။


Post a Comment