သူတို႔ဟာကလည္း ေျခာက္ပြင္႔ဆိုင္ရယ္လို႔


အေရးႀကီးတဲ႔ကိစၥေတြ ကို ေဆြးေႏြးတာကေတာ႔ ထားပါေတာ႔။ ဆုံးျဖတ္ရေတာ႔မယ္ဆိုရင္ မ ဂဏန္းနဲ႔မွ ပိုအဆင္ေျပမွာေပါ႔။ ဆိုပါေတာ႔ ေျခာက္ပြင္႔ဆိုင္မွာ ေထာက္ခံမဲ ၃၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃ ဆို ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ။ အခုေျခာက္ပြင္႔က အဲသေလာက္ေတာ႔ အႀကိတ္အနယ္ရွိမွာ မဟုတ္ဘူးေပါ႔။ အပ်င္းေျပ၊ ဖိအားေျပရုံ ေကာက္ေတြ႔လိုက္တာေတာ႔ မဟုတ္ေလာက္ဘူးထင္ရတာပဲ။
ခံုေဝးေဝးထားတာကေတာ႔ ေကာင္းပါတယ္၊ တံေတြး မစင္တာေပါ႔။ အီးလိုေတြလည္း ညွပ္ညွပ္ၿပီး မႈတ္ၾကမွာဆိုေတာ႔ေလ။

Post a Comment