ေမာနင္း ပို႔စ္


၁။ ပညာမတတ္တဲ႔ အိမ္ေထာင္က ၿပိဳကြဲဖို႔ ပိုမ်ားတယ္။
၂။ မြတ္စလင္ အိမ္ေထာင္က ငါးႏွစ္အတြင္း ၿပိဳကြဲဖို႔ ပိုမ်ားတယ္။
၃။ ပညာလည္းတတ္ မြတ္စလင္လည္းမဟုတ္သူေတြက အိမ္ေထာင္ကို မျပဳၾကေတာ႔ဘူး၊ နားေအးသြားေရာ။
(၃) က သတင္းစာမွာ မပါပါ။

Post a Comment