ေမာနင္းပို႔စ္


၁ နဲ႔ ၂ ကေတာ့ အသက္ ၁၀၀-၁၀၄ ႏွစ္ အလြတ္တန္း မီတာ ၁၅၀၀ ေရကူးၿပိဳင္ပြဲမွာ ပထမရသြားတဲ့ ဂ်ပန္အဖြား နာဂါအိုကာပါ။ သူမ အသက္တန္းမွာ ၀င္ၿပိဳင္သူကလည္း သူမ တစ္ေယာက္ထဲ၊ အဲသလို။ အသက္ ၁၀၅ အထိ ေရကူးသြားဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားပါသတဲ့။

၃ နဲ႔ ၄ ကေတာ့ ဆရာလီ ေသဆုံးတာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အကဲပိုတယ္ထင္ရင္ ဆင္ျခင္မိဖို႔ India တမီးနာဒုက တမီးေတြသတင္းပါ။ ျပတိုက္မွာေတာင္ ႐ုပ္တုထားဦးမတဲ့။ ျပတိုက္ထဲမွာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာေလာက္ၾကာရင္ နတ္ေတာင္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္သြားမွာ။ ဘယ္သူေျပာႏိုင္တာမွတ္လို႔။

ကေလးအေဖကလည္း အဲဒီေန႔မွာေမြးတဲ့ သူ႔ကေလး ကုလားေလးကို လီကြမ္းယု လို႔ နာမည္ေပးသတဲ့။ အသားညိဳ လီ ေလးေပါ့။

Post a Comment