တီဗီ ႏွစ္လံုးၾကည့္


ကမ္းလက္ shared Shin Thitsar's post.
တီဗီ ႏွစ္လံုးၾကည့္
သမတ - မိဘျပည္သူမ်ားခဗ်ား
ခ်စ္ေကာင္း - အိုးး သြားစမ္းပါ မာယာေတြ ႐ိုးေနၿပီကြာ
သမတ - က်ေနာ္တို႕ အစိုးသစ္ဟာဆိုရင္ျဖင့္
ခ်စ္ေကာင္း - ၾကံဳလာတဲ့ အစိုးရတိုင္းဟာ
သမတ - စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ ဒီမိုကေရစီ ကို
ခ်စ္ေကာင္း - ဒါမ်ိဳးေတြခ်ည္းပဲကြာ
၂၀၁၅ - အမ်ိဳးဘာသာ ထိန္းသိမ္းဖို႕ ၾကံ႕ခိုင္ေရးကို မဲေပးစို႕
ခ်စ္ေကာင္း - မာယာဟာ တကယ္ကို မ်ားတဲ့ ေလာကႀကီး
သမတ - ေက်ာ္တို အစိုးရဟာ
ခ်စ္ေကာင္း - ဘယ္သူဟာ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းလဲ သိၿပီေဟ့
သမတ - ေနာက္သက္တမ္းအတြင္းမွ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေတြကို ...
ခ်စ္ေကာင္း - တစ္သက္လံုး ဟန္ေဆာင္စမ္း ...
(ကဲ က်န္တာအားလံုး ပိုးပိုး ခညားဆက္ေျပာ၊ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာ ခ်စ္ေကာင္းရွင္းလိမ့္မယ္) Firefly Fireflyfly
 

Post a Comment