ဂ်ပန္ဆရာမရဲ႕ ျဖဴနီျပာဝါ


ကမ္းလက္ shared Myanmar Beauty Stars's video.
သီဟိုဠ္ဆရာေတာ္ႀကီး ဘိကၡဳ နာရဒရဲ႕ "The Buddha and His teachings" ကိုဖတ္ၿပီး ဘာသာေရးစာအုပ္ အဂၤလိပ္လိုေရးခ်င္စိတ္ ေပ်ာက္သြားတယ္။ ေကာင္းလြန္း၊ ထိမိလြန္းလို႔။
အခု ဒီဂ်ပန္ဆရာမရဲ႕ ျဖဴနီျပာဝါနားေထာင္ၿပီး ျမန္မာသီခ်င္းဆိုဖို႔ေတာင္ မရဲေတာ႔ဘူး။

ျမန္မာစကား ေလ့လာေနတဲ့ ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး...posted by MBS AdminMovies credit to copyright owner.
Posted by Myanmar Beauty Stars on Thursday, April 9, 2015

Post a Comment