ျမန္မာျပည္က ၁၆ စိတ္ပဲ ကြဲရေတာ႔မွာလား


တိုင္းရင္းသားအေရးကို ေဖ႔စ္ဘုတ္စေတးတပ္ အတိုတင္ေတာ႔ စဥ္းစားစရာ တခ်ိဳ႕ ခ်န္ထားႏိုင္တယ္ဆိုေပမဲ႔ ဘယ္နည္းနဲ႔မွေတာ႔ မျပည့္စုံႏိုင္ပါဘူး။
ဒိေန႔ ဒီကိစၥကို နည္းနည္းထပ္ဆက္ပါမယ္။

ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းမ်ား......
ျမန္မာျပည္ဟာ ကိုဆိုဗိုမဟုတ္၊ ခရိုင္မီးယား မဟုတ္ပါ။ ကိုဆိုဗိုဟာ စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္းႀကီး သုံးခုရဲ႕ျမားဦး (သို႔) စစ္ေျမျပင္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကဳံတာနဲ႔ အေနာက္တိုင္း ခရစ္ယန္ေတြေနာက္မွာ ဂ်ာမဏီစတဲ႔အုပ္စုႀကီးက ေထာက္ခံ ထားတယ္။ ေအာ္သိုေဒါက္စ္ ေနာက္မွာ ရုရွား၊ မြတ္စလင္ေတြေနာက္မွာ အီရန္စတဲ႔ အစၥလာမ္ကမၻာက ေထာက္ခံထားတယ္။

ခရိုင္မီးယားကလည္း အေနာက္တိုင္း ခရစ္ယန္နဲ႔ ေအာ္သိုေဒါက္စ္တို႔ရဲ႕ျမား ဦး ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။

ဒီေတာ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းလိုင္းအရၾကည့္ရင္ ျမန္မာျပည္အတြက္ အႏၲရာယ္ ႏွစ္ခု (သို႔) သုံးခု ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ပညာရွင္ေတြေျပာတဲ႔ အေရွ႕အေနာက္တံခါးပါပဲ။
၁။ ရိုဟိန္ဂ်ာ
၂။ ကိုးကန္႔
၃။ နာဂလြတ္ေျမာက္ေရး ( စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကြဲ၊ အင္အားသိပ္မေကာင္း။ အႏၲရာယ္ မႀကီးလွ)

ရိုဟိန္ဂ်ာက ဘာလို႔အႏၲရာယ္ရွိေနတာလဲဆိုရင္ သူ႔ေဘးမွာ မြတ္စလင္ႏိုင္ ငံႀကီး ရွိေနလို႔။ အကူအညီေပးခ်င္ရင္ သူကေနတဆင္႔ အျခားႏိုင္ငံေတြက အကူအညီေတြပါ ေရာက္လာႏိုင္လို႔ပါ။ ဒါဆိုရင္ အဲဒီေဒသဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ မြတ္စလင္ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းျမားဦးျဖစ္ေနမယ္။

ကိုးကန္႔ကေတာ႔ သူ႔ေနာက္မွာ တရုတ္ (ဟန္တင္တန္စကားနဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္း) ရွိေနလို႔ပါ။ လူရဲ႕သေဘာအတိုင္း အားကိုးရွိရင္ မိုက္တတ္ ပါတယ္။
နာဂလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ကေတာ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကြဲတယ္လို႔ေျပာရင္ ရ သလို တူတယ္လို႔ေျပာရင္လည္း ရပါတယ္။ သူတို႔ကလည္း နာဂျပည္နယ္ ထူေထာင္ခ်င္ေနပါတယ္။ အိႏိၵယ၊ ကိုဟီးမားတဝိုက္မွာလည္း နာဂေတြရွိေနေ တာ႔ အိႏိၵယ အကူအညီမပါဘဲ ဒါက မလြယ္ပါဘူး။

ဟုတ္ၿပီ။ ဒါဆိုရင္ အျခားတိုင္းရင္းသားေတြကေရာ ဘယ္လိုလဲ။
အျခားတိုင္းရင္းသားေတြက ခရစ္ယန္မ်ားမယ္။ သူတို႔ ခြဲထြက္ေရးကို အားေပး လို႔ရတယ္ဆိုေစဦး စစ္ေရးစတဲ႔ အကူအညီေပးဖို႔က်ေတာ႔ ခရစ္ယန္ႏိုင္ငံေတြ နဲ႔ သူတို႔က အလွမ္းေဝးတယ္။ သူတို႔ေဘးမွာ ခရစ္ယန္ႏိုင္ငံႀကီး မရွိဘူး။
ေျပာမယ္ သာေျပာတာ လက္နက္တကယ္ေလ်ွာ႔ခ်ေနတာက ခရစ္ယန္စူပါ ပါဝါႀကီးေတြ။
စီဗီလိုက္ေဇးရွင္း တူေနတာရယ္၊ သူ႔မွာလည္း မေလးနယ္စပ္ျပသနာေတြ ရွိေနတာရယ္ေၾကာင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔စပ္ေနတဲ႔ တိုင္းရင္းသားေတြကို ထိုင္းက စစ္ေရးအရ အကူအညီမေပးႏိုင္ဘူး။လူဦးေရးအမ်ားဆုံးက ရွမ္း။ ရွမ္းအမ်ားစုက ျမန္မာနဲ႔စီဗီလိုက္ေဇးရွင္း တူတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အျပန္အလွန္လက္ထပ္မႈေတြရွိတယ္၊ အျပန္အလွန္ လက္ထပ္မႈဟာ ခြဲထြက္ေရးကို ဟန္႔တားႏိုင္တဲ႔ အဓိက လူမႈေရးအေၾကာင္း ရင္းျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ကေတာ လတ္တေလာမွာ ခြဲထြက္ပါဆိုရင္ေတာင္ "စဥ္းစားပ်ေဇအုံး" ေျပာရမယ္႔ အေနအထားပါ။ မြန္၊ ရခိုင္ေတြက ဘာသာတူ တယ္။ အစိုးရက မ်ွမ်ွတတရွိရင္ ဘာကိစၥခြဲထြက္ေနမွာလဲ။ လီကြမ္ယုေတာင္ ဒုတိယ စကၤာပူမလုပ္ႏိုင္ေတာ႔ဘူးလို႔ ေျပာသြားတယ္။ ႏိုင္ငံေပါက္စ အလုပ္ျဖစ္သြားတာက ကံလည္းပါတယ္။ ဒါက သူကိုယ္တိုင္ ဝန္ခံထားတာ။

မေန႔က ဝီကီအရ ျမန္မာျပည္က ၁၆ စိတ္ပဲ ကြဲရေတာ႔မယ္႔သေဘာ။

တရုတ္က တျဖည္းျဖည္း လူႀကီးလူေကာင္းဆန္ခ်င္လာတာရယ္၊ ကမၻာအရပ္ ရပ္က တရုတ္ေတြကို စစ္ေရးအကူအညီေပးမယ္ဆိုရင္ ကမၻာနဲ႔စစ္ျဖစ္ဖို႔ပဲ ရွိတာရယ္ေၾကာင္႔ ကိုင္တြယ္ပုံ ညင္သာရင္ ကိုးကန္႔ျပသနာလည္း အဆင္ေျပႏိုင္ပါတယ္။

ေနာက္ၿပီး ျပည္တြင္းထဲက လက္ရွိတရုတ္ေတြဟာ ဒုတိယ၊ တတိယမ်ိဳးဆက္ လည္းေရာက္ေရာ ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈကို အပီအျပင္ေမြးစားသြားၾကတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ "More Catholic than Pope" ေတာင္ ျဖစ္ေနတတ္တယ္။

အဲ ရိုဟိန္ဂ်ာကေတာ႔ ေမြးစားမွာ မဟုတ္ဘူး။
ဒါက စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအျမင္တခ်ိဳ႕ပါ။ စိတ္ကူးေပါက္ရင္ လူမႈကြန္ယက္ကို ဆက္ပါဦးမယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment