"Are you still alive?" ေမးရင္ ဘယ္လိုေျဖရမလဲ


သိပၸံကားထဲမွာ "Are you still alive?" ေမးေတာ႔
"Tactically, yes" လို႔ ေျဖသြားတယ္။
အဘိဓမၼာသေဘာအရဆိုရင္ေတာ႔
"Are you still alive?"
" Yes၊ စုတိဝိထိမက်ေသးဘူး" လို႔ ေျဖရမယ္ထင္တယ္။
ႏိုင္ငံေရးမွာ
"Are you still alive?" ေမးရင္ ဘယ္လိုေျဖရမလဲ။

Post a Comment