လူဆိုတာ တရားမ်ွတတယ္ ထင္ရင္ ႀကိမ္ဒဏ္ကို လည္စင္းခံတယ္။ မတရားဘူးထင္ရင္


ျမန္မာျပည္မွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေတြမ်ားလို႔ ညီညြတ္ဖို႔ခက္တယ္ ဆိုတာေတြကို ဒီေန႔အျမင္နဲ႔ လက္ခံဖို႔ သိပ္ခက္တယ္။
တိုင္းရင္းသားေတြ ထပ္တူမတူညီၾကပါဘူး။ တူညီစရာလည္း မလိုဘူး။ သူ႔ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔သူ ရွိမွာေပါ႔။
ဒါဆို ဒုတိယေမးခြန္းက သူတို႔ခ်င္း ဘယ္ေလာက္မ်ား ကြဲျပားေနလို႔လဲ။
ဟန္တင္တန္ သီအိုရီအရေျဖမယ္။
အီတလီက ရြာႏွစ္ရြာ မတူၾကဘူး။ ဒါေပမဲ႔ ဂ်ာမဏီက ရြာနဲ႔ယွဥ္ေတာ႔ အီတလီ ရြာခ်င္း တူေနတဲ႔ဘုံယဥ္ေက်းမႈေတြ အမ်ားႀကီး။ ဒါပဲ။

လက္ရွိ အစိုးရရဲ႕ အက်င္႔ပ်က္မႈ၊ အစိုးရနဲ႔ ကပ္မိသူေတြ က်ိက်ိတက္ ခ်မ္းသာ မႈ ျပသနာေတြ ေျဖရွင္းႏိုင္ရင္ တိုင္းရင္းသားတိုင္း လက္ခံမယ္။
မဟုတ္ရင္ ရႈံးမွန္းသိလ်က္ အေသခံေတာ္လွန္ၾကလိမ္႔မယ္။

လက္ရွိအစိုးရဟာ အတြင္းရႈပ္ကို အရင္ရွင္းရမယ္။
အတြင္းရႈပ္မရွင္းႏိုင္ရင္ ဦးေအာင္မင္း၊ ဦးရဲထြဋ္ ဘယ္ေလာက္ ၿပဳံးျပဳံး အျပင္ျပသနာ မေအးဘူး။
လူဆိုတာ တရားမ်ွတတယ္ ထင္ရင္ ႀကိမ္ဒဏ္ကို လည္စင္းခံတယ္။ မတရားဘူးထင္ရင္ အသက္ေပး ေတာ္လွန္တယ္။

Post a Comment