မိနစ္ပိုင္းေလးမီးပ်က္သြားလို႔


စကၤာပူေရာက္စက ဂ်ဴးေရာင္း ဝက္စ္မွာ မိနစ္ပိုင္းေလးမီးပ်က္သြားလို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂိုေခ်ာက္ေထာင္ႀကီး မီဒီယာကေန ေတာင္းပန္ယူရတယ္။ သနားပါတယ္။
ကြန္ပလိန္းေတြကလည္း မီးခဏပ်က္တာဆိုေပမဲ႔ အဲဒီခဏေလးအတြင္းမွာ ခိုးမႈ၊ လုယက္မႈ၊ လူသတ္မႈေတြ ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္တို႔၊ ဘာတို႔ စုံေနတာပဲ။ (ကေလးေတြလို ရီလိုက္မယ္ ခ္ခ္ခ္)

Post a Comment