ေနာက္ဆုံးဆႏၵ


စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရး ဆင္မိနာတစ္ခုမွာ လူသုံးေယာက္ကုိ စတိတ္ခုံေပၚ ဖိတ္ၾကားၿပီး ေမးခြန္းတစ္ခုကုိ ပုံစံတူ ေမးတယ္။

“ခင္ဗ်ားက ေသသြားၿပီး အေခါင္းထဲမွာ ဆုိပါေတာ့။ မိသားစုေတြ၊ မိတ္ေဆြေ တြက ခင္ဗ်ားအတြက္ ငုိေၾကြးၾက၊ ပူေဆြးေနၾကတယ္။ အဲ့သလုိ အခ်ိန္မွာ ဘယ္လုိ စကားမ်ိဳးေတြကုိ နားေထာင္ခ်င္ပါသလဲ”

ပထမလူက..
“က်ေနာ္ဟာ တစ္ေခတ္မွာတစ္ေယာက္ အလြန္ေတာ္တဲ့ ဆရာဝန္ေကာင္း တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္။ မိသားစုအေပၚမွာလည္း လုံးဝတာ ဝန္ေက်တဲ့ လူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တယ္ဆုိတာမ်ိဳး ၾကားခ်င္ပါတယ္” တဲ့။

ဒုတိယလူက
“က်ေနာ္ဟာ လင္သားေကာင္းတစ္ေယာက္၊ ဖခင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ ၿပီး ကေလးေတြရဲ႕ အနာဂတ္ကုိ ေျပာင္းလဲေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္း ဆရာေ ကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္ ဆုိတာမ်ိဳးကုိ နားေထာင္ခ်င္ပါတယ္” တဲ့။

ေနာက္ဆုံးလူကေတာ့
“ က်ေနာ္ကေတာ႔ 'Look!! He’s moving' ” ဆုိတာကုိပဲ ၾကားခ်င္ပါသတဲ့။

(Wisdom from laughter စာအုပ္မွ )
3/19/2013

ဇင္ေဝေသာ္ 

Post a Comment