စလုံး ဒကာ၊ ဒကာမေတြ


ေက်ာင္းရဲ႕ ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ စလုံး ဒကာ၊ ဒကာမေတြက စကၤာပူနဲ႔ လီကြမ္းယုအေၾကာင္း သူတို႔ဘုန္းႀကီးေလာက္ကို မသိတာ။
ဒီေန႔ Hard Truths ေတြ One Man's View ေတြနဲ႔ (ရွိန္သြားေအာင္ ဖိန္႔တာမ်ိဳး) ကိုင္ကိုင္ၿပီးေျပာလိုက္တာ ပါးစပ္ေဟာင္းေလာင္းေလးေတြနဲ႔ နားေထာင္ေနၾကတယ္။

Post a Comment