ၿဗိတိသ်ွသံအမတ္ တရုတ္အင္ပါယာ


ၿဗိတိသ်ွအင္ပါယာက တရုတ္အင္ပါယာနဲ႔ သံတမန္ဆက္သြယ္ဖို႔ ႏွစ္ႀကိမ္ ႀကိဳးစားတယ္။
ပထမသံအမတ္ ေရာက္လာေတာ႔ သူ႔လာႀကိဳတဲ႔စက္ေလွမွာ စာတန္းႀကီးနဲ႔
"ၿဗိတိသ်ွသံအမတ္ တရုတ္အင္ပါယာကို လက္ေဆာင္ဘ႑ာမ်ား လာေရာက္ဆက္သ" တဲ႔။
လက္ေဆာင္ဘ႑ာေတြကိုေတာ႔ အေဝးႀကီးကယူလာရလို႔ အားနာၿပီးလက္ခံ (လိုခ်င္လို႔မဟုတ္) တယ္။ သံအမတ္ေတာ႔ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။
ၿဗိတိသ်ွေတြ စိတ္ညစ္သြားတယ္။

ဒုတိယသံအမတ္ကေတာ႔ ဒူးေထာက္အခစားဝင္ရမွာကို မလုပ္ခ်င္လို႔ သူ႔ဝတ္ စုံ အခ်ဳပ္ခိုင္းထားတာ မၿပီးေသးလို႔လို႔ အေၾကာင္းျပတယ္။
သူ႔ကိုလည္း စာနဲ႔အတူ ျပန္လႊတ္လိုက္တယ္။
"ေနာက္ ဘယ္ေတာ႔မွ မလႊတ္ပါနဲ႔....ဒီအမိန္႔ကို သင္တို႔ ထာဝရလိုက္နာရမည္"

နပိုလီယံကို ျဖဳတ္ခ်ထားစ ၿဗိတိသ်ွအင္ပါယာ စိတ္တိုသြားတယ္။
ဒါနဲ႔ တရုတ္ျပည္ထဲ ဥေရာပသစ္သီးစုံ အမႈန္႔ေလးေတြ ပို႔လိုက္တယ္။ အဲဒါ "ဘိန္း" ေတြတဲ႔။
သံတမန္မယူခ်င္ရင္ ဘိန္းရွဴေပါ႔ေလ။ သမိုင္းေတြ ရယ္ရတယ္။

Post a Comment