လာၾကပါခင္ဗ်ား


ဦးသိန္းစိန္ေလးစားတဲ႔ ႏိုင္ငံ႔ေခါင္းေဆာင္ေတြထဲမွာ တိန္႔ေရွာင္ဖိန္လည္းပါတယ္။
တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ကုတ္ကုတ္ေလးလုပ္တာ၊ ရြက္ပုံးသီးေပါ႔။
ပိုက္ဆံရွိေအာင္လုပ္၊ ဘာမွေျပာမေနနဲ႔၊ ကမၻာကေျပာလာပါေစဆိုတဲ႔အေပါက္။
သူတို႔ၾကားမွာ မတူတာက
တိန္႔ေရွာင္ဖိန္က ကမၻာကသူ႔အလိုလို လာေအာင္ အလုပ္ လုပ္ယူတာ။
ဦးသိန္းစိန္က "လာၾကပါခင္ဗ်ား" လုိ႔ေခၚတာ။ အေနအထားေတြကလည္း မတူၾကဘူးမဟုတ္လား။

Post a Comment