ျပန္ခ်င္တဲ႔ ကြန္မင္႔ ႏွစ္ခု


M Zaw Moe "၁၅ စကၠန္႔က မ်ားလြန္းသလားလိုု႔။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၅ စကၠန္႔က ကားကိုု ျမင္လိုုက္တာပါဆိုုရင္ ကိုုယ့္ကိုုတိုုက္ျပီး ခပ္ေဝးေဝး ေရာက္ သြားေလာက္ျပီ။"
Rijal Kancho "Distance နဲ႔ ကြာမယ္လို႔ ထင္တာပဲ"

ကားမွန္း စသိတဲ႔အခ်ိန္ကေန ေရတြက္တာမဟုတ္ဘူး။ ကားကို ျမင္တယ္လို႔ လူကသိခ်ိန္မွာ စိတ္ျဖစ္စဥ္အရ ၁၅ စကၠန္႔လြန္သြားၿပီေျပာတာ။ ၁၅ စကၠန္႔ မတိုင္မွီ (၁၂ စကၠန္႔လည္းျဖစ္ႏိုင္) လူက ဘာျမင္မွန္း (သို႔) သူ႔ျမင္စိတ္ကို ဘာ ဝတၳဳက လာထိခိုက္မွန္း တိတိက်က်မသိဘူး။ စကၡဝိဉာင္စိတ္(ျမင္သိစိတ္)ျဖစ္ျဖစ္ခ်င္း သိတာက ျမင္ရတဲ႔ဝတၳဳ ဆိုတာေလာက္ပဲသိတာ၊ ဆိုလုိတာက စိတ္ကို ထိခိုက္လာတဲ႔အျပင္ဝတၳဳက ၾကားရတဲ႔ဝတၳဳမဟုတ္၊ နံတဲ႔ ေမႊးတဲ႔ဝတတၳဳ မဟုတ္ဘူး စသည္ပဲသိတယ္။ ဘာျမင္မွန္းတိတိက်က်မသိရေသးဘူ။

၀ီထိစကားအရ ေရွ႕က"ပဥၥဒြါရဝဇၨန္း"အဆင္႔မွာ အာရုံကို ဝတၳဳက လာထိခိုက္ တယ္ပဲ သိတယ္။ ျမင္ရတဲ႔ဝတၳဳလား၊ ၾကားရတဲ႔ဝတၳဳလားကိုမသိဘူး။ ဒါက ဂ်င္နရယ္သေဘာ ပဲ။
ေနာက္မွ စကၡဳ၊ ေသာတ စတဲ႔ တစ္ခုခုေသာဝိဉာင္ျဖစ္တာ၊ ျမင္ရတဲ႔ဝတၳဳဆို စကၡဳဝိဉာင္၊ ၾကားရတဲ႔ဝတၳဳဆို ေသာတဝိဉာင္ စသည္ျဖစ္တာ။ ဒါက ပိုေသခ်ာ တယ္။ ပရီဆိုက္စ္ျဖစ္သြားတယ္။
ဒါေတာင္ ျမင္ရတဲ႔ဝတၳဳဆိုတာကလြဲလို႔ ဘာမွန္းတိတိက်က်မသိေသးဘူး။ ဒီေနာက္ ေပၚလာတဲ႔အာရုံကို "လက္ခံ"၊ "စုံစမ္း"၊ "ဆုံးျဖတ္"ဆိုတဲ႔ ခဏႀကီး သုံးခုဆက္ျဖစ္တယ္။ ဒီေနာက္မွ ေဇာက်တယ္။
M Zaw Moe ေျပာတဲ႔ ကားကို ျမင္တယ္ဆိုတာက ဆုံးျဖတ္ (သို႔) ေဇာက်ခိုက္ ကိုဆိုလိုတာ။ အဲဒီေနာက္ ၁၅ စကၠန္႔ၾကာမဟုတ္၊ ဒီအဆင္႔ေရာက္ဖို႔ ၁၅ စကၠန္႔ ၾကာတယ္လို႔ဆိုတယ္။

Rijal Kancho ေျပာတဲ႔ "Distance နဲ႔ ကြာမယ္လို႔ ထင္တာပဲ" က ေဝးရင္ (သို႔) နီးရင္ စကၡဳဝိဉာင္(ျမင္စိတ္) ျဖစ္ဖို႔ အေႏွးအျမန္ကြာမယ္၊ စကၡဳဝိဉာင္ျဖစ္ၿပီးေနာက္နဲ႔ မဆိုင္ဘူး။ ေဝးလို႔ (သို႔) ေမွာင္လို႔ ဘာမွန္းမသိတဲ႔ ဝတၴဳကို ဆုံးျဖတ္တဲ႔စိတ္က ဘာမွန္းမသိရလို႔ ဆုံးျဖတ္မွာ။ (တကယ္က မျမင္ ရတဲ႔ ျမင္စရာေတြ အမ်ားႀကီးပါ။ ေဝးလို႔၊ ေမွာင္လို႔၊ ဖုံးထားလို႔ စသည္ေပါ႔။ ဒါေပမဲ႔ ဖုံးထားတာကိုျမင္ရလည္း ျမင္မႈျဖစ္စဥ္က ၿပီးသြားတာပဲ။ မေက်နပ္ရင္ ဖုံးထားတာကိုဖယ္ၿပီး ထပ္ၾကည့္၊ ထပ္ဝီထိျပန္ခ်ေပါ႔။ အဲသလိုပါ။)

Post a Comment