ရိုဟိန္ဂ်ာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အေမရိကန္က တစ္ခုခုလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ႔ေဆာင္းပါး ပါလာတယ္


သမိုင္းအရဆိုရင္ေတာ႔ ေဘာ႔စ္စနီးယန္းေတြ အငိုေကာင္းလို႔ အေမရိကန္က စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းလိုင္းကိုေဖာက္ၿပီး မြတ္စလင္ဖက္က ရပ္တည္။ ေအာသိုေ ဒါက္စ္နဲ႔ ခရစ္ယန္ေတြက ၿငိဳျငင္။
မြတ္စလင္ေတြကိုလည္း ကတိေပးထားတဲ႔အတိုင္း ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္။ ဒီေတာ႔ မြတ္စလင္ေတြကလည္း မၾကည္။
အဲဒီအခ်ိန္ ကုလသမဂၢက တားျမစ္ထားတာကို ဂရုမစိုက္ဘဲ မြတ္စလင္ႏိုင္ ငံေတြက လက္နက္ေတြပို႔ေပး။ ကတိေပးၿပီး ဘာမွလုပ္မေပးႏိုင္တဲ႔ အေမရိ ကန္က ဒါေလးကိုေတာ႔ မ်က္ကြယ္ျပဳေပးတယ္။
ဒီလိုနဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕လုပ္ရပ္ကို ေအာသိုေဒါက္စ္နဲ႔ ခရစ္ယန္ေတြကလည္း အျပစ္ဆို၊ မြတ္စလင္ေတြကလည္း သူ႔ကို ေလလုံးထြားလို႔ဆို။ အေရးအႀကီးဆုံးက အေရးရယ္အေၾကာင္းရယ္ဆို ဘာသာတူခ်င္းမွ အားကိုးရ တာ ဆိုတဲ႔အယူအဆ မြတ္စလင္ေတြဆီေရာက္သြား။
ေနာက္ဆုံး ေအာ္သိုေဒါက္ေျမမွာ မြတ္စလင္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ ေပၚထြက္လာေရာ။
(ဟန္တင္တန္ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ပါ)

*****
သူရ ဦးေရႊမန္းက အိမ္ျဖဴေတာ္မွာေတာင္ ရိုဟိန္ဂ်ာဆန္႔က်င္ေရးကို အေသရပ္တည္သြားသတဲ႔။ အိမ္ျဖဴေတာ္သတင္းထုတ္ျပန္ေရးကေတာင္ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ဆက္ဆံေရးပ်က္မွာစိုးလို႔(အဲသလို ထင္ရ) ရိုဟိန္ဂ်ာအမည္ကို ေရွာင္သုံးသြားတယ္ဆိုပဲ။ အဲဒီေဆာင္းပါးထဲမွာ။

Post a Comment