တစ္ေက်ာ့ျပန္ ၀ီထိလက္ခ်ာ


ဒီေန႔ တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဝီထိလက္ခ်ာ။ သိပၸံပညာက အဘိဓမၼာကို ေထာက္ခံ လိုက္ရၿပီ။
အခု ျမင္ေနရတာက လြန္ခဲ႔တဲ႔ ၁၅ စကၠန္႔က ျမင္ခဲ႔တဲ႔ဟာ တဲ႔။ အဘိဓမၼာက စကၡဳဝိဉာင္စိတ္ျဖစ္ၿပီး ခဏႀကီး ၅ ခ်က္ၾကာမွ ေဇာက်တယ္တဲ႔။ ခဏႀကီး ၅ ခ်က္ကို ခဏငယ္နဲ႔ တြက္ေတာ႔ ၁၅ ခ်က္။ ခဏငယ္နဲ႔စကၠန္႔က အခ်ိန္ညီေနဟန္ပဲ။ လက္ဖ်စ္ တစ္တြက္ထက္ တစ္စကၠန္႔လို႔ဆိုရင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာသူေတြအတြက္ ပိုထိေရာက္တယ္။Post a Comment