နီေပါႏိုင္ငံက ေပါကၡရဆိုတဲ႔ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလး


နီေပါႏိုင္ငံက ေပါကၡရဆိုတဲ႔ေတာင္ေပၚၿမိဳ႕ေလးကို ေရာက္ခဲ႔ဖူးသည္။ ေတာင္
ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ႏႈိင္းရင္ ရေကာင္းရႏိုင္ပါသည္။ ေပါကၡရ ဆိုတာကပါဠိလို ေရကန္၊ အင္းေလးေလာက္ေတာ႔ ေပါကၡရေရကန္က မသားနားပါ။
ဒါေပမဲ႔ ေပါကၡရ မွာလည္း ဆဒၵန္ဆင္မင္းဇာတ္ရွိသည္။ ထိုေရကန္သည္ ဆဒၵန္ ဆင္မင္းႀကီးႏွင္႔အေပါင္းအပါမ်ား ေရခ်ိဳးေလ႔ရွိေသာေရကန္ဟုဆိုျကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔လည္း အလြန္ေဝးလွေသာ လုမၺိနီမွတဆင္႔ ေပါကၡရကို အေရာက္ သြားခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ဘုရားအေလာင္း ဆဒၵန္ဆင္မင္းသည္ အိႏၵိ ယႏွင္႔ပယ္လယ္မျခားေသာေနရာ၌ တည္ရွိခဲ႔သည္ဆိုအံ႔ ထို ေပါကၡရေရကန္ သည္ ဆင္မ်ား ေပ်ာ္ေမြ႔ရာအေကာင္းဆုံးေနရာဟုေတာ႔ စဥ္းစားမိပါသည္။

ထိုၿမိဳ႕ကလူေတြကလည္း စီးပြားေရးထက္ လူမႈေရးကို ပို၍ညြတ္ႏူးၾက သည္။ ေက်းလက္ဆန္သည္။ ထိုၿမိဳ႕ကေလးသည္ ငလ်င္ဗဟိုခ်က္ႏွင္႔ နီးလြန္း လွသည္။ ထို႔အျပင္ ခတၲမႏၵဴမွ ေပါကၡရသို႔ ကားျဖင္႔သြားခဲ႔ရေသာ လမ္းတစ္ေ လ်ာက္သည္ ငလ်င္ေၾကာမိေသာရပ္ဝန္းႀကီး ျဖစ္ေနေလသည္။ စိတ္မေကာင္း ပါ။ ျပန္မေတြ႔ျဖစ္ေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ထိုလမ္းမေပၚမွာရွိသည္။
အမွန္မူ နီေပါမ်ားသည္ ျမန္မာမ်ားႏွင္႔ ေယဘုယ်အားျဖင္႔ အေတာ္ တူညီၾက ပါသည္။

Post a Comment