လူမွန္ေနရာမွန္


အခန္းထဲမွာ အုတ္ခဲတစ္ရာထည့္ ျပီး အလုပ္လာေလ်ွာက္သူေတြကို အဲဒီအခန္းထဲမွာ ၆ နာရီၾကာေအာင္ ေသာ႔ခတ္ထားလိုက္ပါ။ ၆ နာရီၾကာလို႔ ျပန္လာၾကည့္တဲ့အခါ.......
တခ်ိဳ႕က အုတ္ခဲေတြကို ေရေနလိမ္႔မယ္၊ သူတို႔ဟာ စာရင္းကိုင္ျဖစ္မယ္႔သူေတြ..
တခ်ဳိဳ႕က ေရၿပီးသားအုတ္ခဲေတြကိုပဲ ထပ္တလဲလဲေရေနမယ္၊ သူတို႔က စာရင္းစစ္..
တခ်ိဳ႕က အုတ္ခဲေတြကို ဟိုလိုစီလိုက္ ဒီလိုစီလိုက္လုပ္ေနမယ္၊ သူတို႔ကေတာ႔ အိမ္တြင္း ဒီဇိုင္းနား..
တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ဘယ္သူနဲ႔မွစကားမေျပာဘဲ ပ်င္းပ်င္းရိရိနဲ႔ ထိုင္ေနမယ္။ သူတို႔က HR နဲ႔အဆင္ေျပပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ ၆ နာရီမျပည့္ခင္ အိမ္ျပန္သြားႏွင့္ၿပီ၊ ဒါဆို PA လုပ္လို႔ရပါတယ္။
တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အုတ္ခဲေတြကိုေခါင္းခုၿပီးအိပ္ေနလိမ္႔မယ္။ သူတို႔ကေတာ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္ႏိုင္သူေတြပါ။
တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အုတ္ခဲေတြနဲ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေပါက္ေနၾကမယ္။ သူတို႔ကို လက္ပတ္နီဝတ္ေပးလိုက္ပါ။တခ်ိဳ႕ကေတာ႔ အုတ္ခဲပုံေပၚအခန္႔သားထိုင္ေနၿပီး "အုတ္ခဲမေလာက္ေသးလို႔ ဘာမွမလုပ္ရေသးတာပါ၊ စိတ္ရွည္ ရွည္ထားၾကပါ၊ အေကာင္းဆုံး အေဆာက္အဦႀကီးေဆာက္ျပပါမယ္" လို႔ေျပာမယ္။
အဲ သူတို႔ကေတာ႔ သမၼတအထိျဖစ္ႏို္င္သူေတြပါ။
(အြန္လိုင္းဂ်ဳတ္ကို ျမန္မာမႈျပဳထားတာပါ)

Post a Comment