စကားေျပာေသာဓာတ္ပုံမ်ား (၄)


၁။ အလ်င္းသင္႔ရင္ သူ႔ေနရာမဟုတ္ေပမဲ႔ ႏြားလည္းအိမ္ေခါင္မိုုးေပၚ ေရာက္သြား တတ္တယ္။
၂။ ႏြားအိမ္ေခါင္မိုုးေပၚ ေရာက္ေနၿပီဆိုရင္ အိမ္ထဲကလူေတြ က်ီးလန္႔စာစား ထြက္ေျပးၾကတယ္။
၃။ သူဆင္းသြားဖို႔ ေျခာက္လွန္႔တဲ႔နည္းအျပင္ အကူအညီေပးျခင္းနည္းကိုလည္း သုံးစြဲပါ။ (အခ်ိန္ေၾကာင္႔ ခပ္တိုတိုပဲ ပို႔စ္လိုက္ရပါတယ္)

Post a Comment