ယုတၱိေဗဒေသဆုံးျခင္း


ျမန္မာျပည္က ေဖ႔စ္ဘုတ္ကို ဟန္းဖုန္းနဲပဲသုံးၾကတာမ်ားတယ္၊ ဒီေတာ႔ေရးထုံး လည္း ကြဲလာတယ္။
ဥပမာ (အရင္) ေတ်ာက္၊ (လုပ္) ပ်ဇီ။ တစ္ဆက္တည္းရိုက္လို႔ရတာကို အသံေနာက္လိုက္ၿပီး အလြယ္ရိုက္လိုက္ၾကတာ။ ယုတၱိရွိတယ္။
ဒါေပမဲ႔ "ထွာ" ကို စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ "ထ" နဲ႔ "ဟထိုး" က တစ္ေနရာစီႀကီး။ မပါလည္းရသားနဲ႔ သီးသန္႔ "ဟထိုး" ဆီကို တမင္သြားယူတာ။
ဆရာသစၥာနီစကားနဲ႔ဆိုရင္ "ထွာ" မွာ ယုတၱိေဗဒေသဆုံးသြားတယ္။

 ျပန္ခ်င္တဲ႔ကြန္မင္႔

Ven Vilasaggalankara ဘုန္းၾကီး ယုတၱိေဗဒေတာ့ မေသဆုံးဘူးထင္တယ္ဘုရား
တပည့္ေတာ္တို႔ အာေမဋိတ္သံ
"ေဟ"
"ဟာ ၾကံႀကီးစည္ရာ"တို႔က "ဟ"သံအႀကီးႀကီးကို ျမန္မာစာအဖြဲ႔က တီထြင္ေပးထားတာက
"ဟွ"ဘုရာ့။
သ-သေလး
ႆ သႀကီး
ဟ ဟေလး
ဟွ ဟႀကီး
ထ ထေလး
ထွ ထႀကီး
တပည့္ေတာ္ ထင္တာေျပာတာဘုရား။
ဟွႀကီးအေၾကာင္းက ျမန္မာစာသတ္ၫႊန္းမွာ ပါတယ္ဘုရား
အမွားပါရင္ ခြင့္လႊတ္ပါဘုရား။


ေက်းဇူးပါဘုရား။ ဒါဆိုသူတို႔ေရးတဲ႔ "ထွာ" က " Maung Maung Khin ရဲ႕ "ညည္းညဴသံကို ေပၚလြင္ေစခ်င္တာလားးမသိ" နဲ႔ကိုက္မယ္ ဘုရား။ အေလးအနက္ခံစားမႈ။

ေနာက္ပိုင္းမွာ
"နင္႔ေကာ္ဖွီကလည္း ခွားထွာ"
" ငါ႔လာ မဖွားနဲ႔"
တို႔ ရွိလာႏိုင္တယ္ ဘုရား။

ထပ္ျပန္ရတဲ႔ ကြန္မင္႔မ်ား

M Zaw Moe "လိုက္တာ ကို အတို ေရးတာ ဘုရား။ ေမာလိုက္တာ ပ်င္းလိုက္တာ ကို အျမန္ေျပာေတာ့ ေမာ႐ိုက္တာ ေမာရထာ အဲ့ကေန ေမာထွာ ပ်င္းထွာ ျဖစ္လာတာပါ။"

Zin Mar Maung "ထွာ ဆုိတာက လုိက္တာ ကုိ အတုိေကာက္ေရးတာလုိ႔ ထင္တယ္. . ဥပမာ စားခ်င္လုိက္တာ ဆုိ စားခ်င္ထွာ ေခ်ာလုိက္တာဆုိရင္ ေခ်ာထွာ. . အဲလုိေပါ့"
**********************************************************************
ဟဲဟဲ။ သူတို႔က ပါတီတူတယ္။
ေဒသသုံးစကား တြင္က်ယ္သြားတာျဖစ္ဖို႔မ်ားမယ္(ထင္တယ္)။ တခ်ိဳ႕ေဒသက အသံေလးတာႀကိဳက္တယ္။(စစ္ကိုင္တိုင္း ျမင္းမူနယ္က တခ်ိဳ႕ရြာေတြ ထွာ နဲ႔ေျပာတယ္၊ ေခ်ာထွာ၊ လွထွာ စသည္၊ ငါတို႔ရြာေတြက ရီၾကတယ္၊ အခုသူတို႔စကားက ေပၚပ်ဴလာျဖစ္လို႔။ ဟုတ္တယ္မိႈ႕လား ဦးကဝိသရ၊ ကိုယ္ေတာ္ရွင္းမွ ရမွာ)

တကယ္က အေျခခံဥပေဒေတာင္ စာလုံးေပါင္းခ်င္သလိုေပါင္းတဲ႔ေခတ္ပါ။ လူငယ္ေတြ စာလုံးေပါင္းခ်င္သလိုေပါင္းတာက အပ်င္းေတာင္ေျပေသးတယ္။

Post a Comment