နည္းနည္းသိလာတဲ႔ ဖဘ သေဘာတရား


၁။ ဖရင္႔ ၁၆ ေယာက္ရွိတယ္၊ တခ်ိဳ႕က ကမ္းလက္မွာေပၚတယ္၊ တခ်ိဳ႕ နာမည္ေတြ က ေပ႔ဂ်္ေပၚမွာ မေပၚဘူး။ မေပၚသူေတြအတြက္ စိတ္မေကာင္းလို႔ ေတာင္းပန္ စကားေတာင္ေျပာမိတယ္။ (ဖရင္႔က ေပ႔ဂ်္ကိုလိုက္ထားမွ ေပၚတာလို႔ အက္ဒမင္ ရွင္းျပမွ ေအာ္..ဂလိုကိုး ျဖစ္ရ) တခ်ိဳ႕က ဖရင္႔၊ ကမ္းလက္ကို လိုက္ခ္မထား။ တခ်ိဳ႕က ကမ္းလက္ကို လိုက္ခ္ထား၊ ဖရင္႔ေတာ႔ မဟုတ္။ ဒီလို။ ရွင္းၿပီ(ထင္တာပဲ)

၂။ ေပ႔ဂ်္ပုံစံသက္သက္ဆိုေတာ႔ အေပၚစီးပုံစံနည္းနည္းဆန္တယ္။ တစ္လမ္းသြား ႀကီး။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဝမ္းစပ္ပြန္ေနတိုင္းမ္ (Once upon a time) ဖရင္႔ေတြ အေၾကာင္း(ဥပမာ ဒီဇာတိ၊ ဓမၼဂဂၤါ၊ ေနေကာင္းကင္၊ ဒါေတာင္ ဘိတ္ခု ဉာဏိန္ဒ ႀကီး ရွိေနလို႔) သိခ်င္ရင္ မနည္းျပန္လိုက္ေနရတယ္။ ဒါတင္မကဘူး၊ ကိုယ္က မႀကီးဘဲ က်ယ္ေနသလို။ မေကာင္း။ ေနာက္ၿပီး လူခ်င္းမသိေတာင္ စိတ္ထဲ ရင္းႏွီးေနသူေတြရွိတယ္(ဒါေတာ႔ နာမည္မထည့္ေတာ႔ဘူး)။

၃။ ဒါနဲ႔ ဖရင္႔ လိုက္အပ္တယ္။ တခ်ိဳ႕က ဖရင္႔လက္မခံဘူး၊ ေဖာ္လိုမွ တဲ႔။ က်န္း... မခက္ဘူးလား။ ဝဋ္လည္တာေလ။ တကယ္ေတာ႔ တင္ေပး၊ စာစီေပးသူေတြရွိလို႔ ဇင္ေဝေသာ္က "ကိုယ္႔အထာနဲ႔ကိုယ္ေတာ႔ ကိုယ္လည္း ဘေလာ႔ဂါပဲ" လုပ္ေနရတာပါ။

Post a Comment