အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ေမးခြန္းလႊာ
(စကၤာပူစာေျဖဌာန၊ မဂၤလဝိဟာရေက်ာင္း၊ ဒီေန႔ တစ္နာရီမွာ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲေျဖဆိုၾကမည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ထူးရွယ္။)

၁။ မိဘျပည္သူမ်ားခင္ဗ်ား ဟုေျပာေနေသာ ဦးသိန္းစိန္ သ႑ာန္၌ ျဖစ္ေပၚေနေ သာ စိတ္အမည္ကို အဘိဓမၼာအျမင္အရ တိက်စြာ ေဖာ္ျပခဲ႔ပါ။

၂။ တစ္လင္တစ္မယားစနစ္ ဥပေဒေရးဆြဲသူတို႔သ႑ာန္၌ျဖစ္ေပၚေနေသာ ေစ တသိက္အမည္ကိုေဖာ္ျပၿပီး ယင္းႏွင္႔ယွဥ္ဖက္စိတ္တို႔ကို မလြဲေအာင္တြဲစပ္ျပပါ။

၃။ ပရမတၳတရားေလးပါးရွိသလို ေလးပြင္႔ဆိုင္ေဆြးေႏြးပြဲရွိႏိုင္၊ မရွိႏိုင္အေထာက္ အထားျပေျဖဆိုခဲ႔ပါ။

၄။ ဘယ္အစိုးရတက္တက္ အလုပ္သမားက အလုပ္လုပ္ရမယ္၊ ဘုန္းႀကီးက တရားေဟာရမယ္(တခ်ိဳ႕က အြန္လိုင္း၊ ေအာ႔ဖ္လိုင္း)။ တို႔နဲ႔ မဆိုင္ဆိုသူ၏ စိတ္ကို ဥေပကၡာစိတ္အမည္ ေပးလို႔ရ၊ မရ အေၾကာင္းျပေျဖဆိုခဲ႔ပါ။

၅။ ေလာက၌ ေရြးေကာက္ပြဲဝိမုတၱိ (ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခြင္႔မရွိသူ) ရွိသည္ဟု ဆိုၾက ၏။ ထို႔အတူ ခႏၶာမွလြတ္ေသာတရား ရွိပါသလား။ နိဗၺာန္သည္ ဘယ္ခႏၶာထဲမွာ ပါသနည္း။ တိက်စြာေျဖဆိုခဲ႔ပါ။

(ဒါဆို ေအာင္မွတ္ရၿပီ)

Post a Comment