ရွင္အရဟံေန႔


သီရီလကၤာယဥ္ေက်းမႈအရ မေန႔က သဃၤမိတၱေန႔ေပါ႔။ သီဟိုဠ္ကၽြန္းကို ဘုရင္႔ သမီးေတာ္ ေရာက္တဲ႔ေန႔။
အဲသလိုပဲ ပုဂံကို ရွင္အရဟံေရာက္တဲ႔ေန႔ကို တြက္ခ်က္ (မွန္းဆ) ၿပီး ရွင္အရဟံေန႔ သတ္မွတ္ထားရရင္ မဆိုးေလာက္ဘူး။
သမိုင္းပညာရွင္ေတြနဲ႔ညႇိၿပီး မဘသဆရာေတာ္ေတြ ဦးေဆာင္ၾကည့္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္။
Post a Comment