ျပန္ကိုျပန္ရမယ္႔ ကြန္မင္႔


Par Par "ဝိနည္းတတ္ ၾကက္သတ္ ဆိုတာကေကာ ရွင္းျပပါ ဘုရား"

ဒီ စကားပုံက နည္းနည္းေတာ႔ လက္လြန္တယ္ထင္ပါတယ္။ ဝိနည္းသိရင္ တခ်ိဳ႕ အျပစ္ကို ေရွာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ပါ။
ဥပမာ။ ။ သာမေဏေတြနဲ႔ တစ္မိုးထဲေက်ာင္းေအာက္မွာ "တစ္ညလုံး" အတူ"မအိပ္ရ" ဆိုပါစို႔။ ဒါက ဥပေဒ။
ဒီဥပေဒမွာ "တစ္ညလုံး" ဆိုတာကို ေထာက္ၾကည့္ရင္ ညဝက္ေတာ႔ရတယ္ေပါ႔။
ဒီေတာ႔ မျဖစ္မေန အိ္ပ္ရေတာ႔မယ္ဆိုတဲ႔ရဟန္းက "အာရုံမတက္ခင္" အိပ္ယာက "ထ" လိုက္တယ္။
အျပစ္လည္းလြတ္၊ အားလုံံးလည္းအဆင္ေျပေပါ႔။ ဒါမ်ိဳးပါ။ ၾကက္သတ္လို႔ေတာ႔ ရမယ္မထင္ဘူး။

Post a Comment