ေဆာရီးပဲ ကိုဝန္းသို


ခ်ယ္လ္ဆီးရႈံးသြားၿပီ။ ၁၁ ေယာက္စီမွာ ၂ ဂိုးျပတ္ၿပီး နယူးကာဆယ္ ရဲ႕ ေတလာ ႏွစ္ဝါနဲ႔နီသြားေပမဲ႔ တစ္ဂိုးသာျပန္ရၿပီး သေရမရလိုက္ဘူး။
နယူးကာဆယ္ ၂ ခ်ယ္လ္ဆီး ၁။

Post a Comment