ဒီေန႔က ဇင္ေဝေသာ္ေလးရဲ႕ ရက္လည္ေပါ႔ဗ်ာ


ဒီေန႔က ဇင္ေဝေသာ္ေလးရဲ႕ ရက္လည္ေပါ႔ဗ်ာ။ ဒီပုံေလးကေတာ႔ သူမ်ားေရးထားတာေလးမို႔ အမွတ္တရ တင္လိုက္တာပါ။
***********************************************************************ဒါနဲ႔ မသိလို႔ေမးရဦးမယ္။ မဲ ဘယ္လိုေပးရမယ္ဆိုတာ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ေအာင္ တစ္ဦးခ်င္း လိုက္ၿပီး ရွင္းျပ၊ သင္ျပေနသလိုမ်ိဳး
ဦးတင္ေအးတို႔အဖြဲ႔ကိုေရာ သင္ျပ၊ ရွင္းျပခြင္႔ေရာ မရွိဘူးလား၊ ျပည္တြင္းက မိတ္ေဆြတို႔ေရ ေမးျမန္းၾကည့္ၾကပါအုံး။
သင္ျပခြင္႔ရွိရင္ေလ စလုံး လုပ္အားေပးတစ္ဖြဲ႔ကို ေခၚ၊ ဘုန္းဇင္ ဝါပန္ၿပီး လာခဲ႔ခ်င္လြန္းလို႔ပါ။

Post a Comment