ေက်ာင္းထိုင္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး


ေက်ာင္းမွာ အရင္ေက်ာင္းေထာင္ ဆရာေတာ္ႀကီးလက္ထက္က တစ္ပါးတည္းပဲ အၿမဲေနတာဆိုေတာ႔ Resident Monk ဆိုရင္ ကိစၥျပတ္တယ္၊ ေက်ာင္းထိုင္ေပါ႔ေလ။
မ်ားလာေတာ႔ မရေတာ႔ဘူး။ ေရွ႕ဆရာေတာ္ ႏွစ္ပါးလက္ထက္မွာ Resident Monk နဲ႔ Assistant Resident Monks ဆိုၿပီး ျဖစ္လာတယ္။
အဲသလို ခြဲျခားထားတာကို ခံတြင္း သိပ္မေတြ႔ဘူး။ ကိုယ္႔အလွည့္ေရာက္ေတာ႔ သူတို႔႔ကို ကီးတင္ေပးတဲ႔အေနနဲ႔ Assistant ကို မသိမသာေလးျဖဳတ္ၿပီး Resident Monks လို႔ အားလုံးကိုၿခဳံၿပီး သုံးလိုက္တယ္။ ေအာင္ျမင္ပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ အခုျဖစ္သြားတာက (လူေတြ သုံးလာျပန္တာက) Chief Resident Monk နဲ႔ Resident Monks တဲ႔။ ဘာထူးလို႔လဲ။ ေက်ာင္းထိုင္ခ်ဳပ္မႈးႀကီး။

Post a Comment