ကဲ အဲဒါ အာဏာရွင္ဆန္တာလား


လြန္ခဲ႔တဲ႔ ေျခာက္လေလာက္တုန္းက ေက်ာင္းမွာ ဆြမ္းခ်က္က တရုတ္ဒကာႀကီး၊ ဟင္းခ်က္ေကာင္းတယ္၊ ေယာက်္ားဆန္တယ္။ ခ်က္ၿပီး စားပြဲေပၚ တင္ထား တာပဲ၊ ႀကိဳက္ ရာစား၊ စားခ်င္စား မစားခ်င္ေန။ သူ႔အပူ မပါဘူး။

အခု ဆြမ္းခ်က္က တရုတ္ဒကာမႀကီး၊ သူက စားေနရင္ ေဘးကေနပတ္ၿပီး အကဲခတ္ေန တာ။ က်န္းမာေရးနဲ႔ သိပ္မသင္႔ဘဲ ကိုယ္ႀကိဳက္လို႔ အမ်ားႀကီး စားလိုက္တာ မ်ိဳးဆို ၿပီးရင္ သိပ္မစားဖို႔ ေျပာတတ္တယ္။
ဥပမာ။ အခု မနက္ပိုင္းေတြမွာဆိုရင္ တစ္ပတ္ႏွစ္ႀကိမ္ထက္ပိုၿပီး အီၾကာေကြး မစားရေတာ႔ဘူး။
ကဲ အဲဒါ အာဏာရွင္ဆန္တာလား။
ဘုန္းဇင္တို႔ကေတာ႔ မထင္။ ေစတနာမပါဘဲ ဒီစကားေတြက ထြက္ကို မလာဘူး။

Post a Comment