ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါးနဲ႔ ဆိုက္ေကာ္ေလာ္ဂ်ီ


(မေန႔က တရားတိုတို)

၁။ ေမတၱာတရားဟာ လူေတြအေပၚမွာထက္ တိရစၦာန္ေတြအေပၚ ပိုၿပီး စူးရွ၊ ထိေရာက္ဟန္ရွိ။ (ကိုယ္ပိုင္ သုံးသပ္ခ်က္မို႔ "It seems to me that........" လို႔ ေျပာသင္႔ပါတယ္၊ ညီ၊ ညီမေတြအတြက္ပါ)
ဥပမာ...
နာဠာဂီရိဆင္ကို ေမတၱာတရားသက္သက္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူခဲ႔ေသာ္လည္း သစၥကနဲ႔ ေတြ႔ရာ၊ စိဥၥမာနနဲ႔ ေတြ႔ရာမွာေတာ႔ အျပင္အကူ (External Support or help) ယူေတာ္မူခဲ႔ရတယ္။

၂။ လူေတြထဲမွာေတာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သူ၊ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာသူ၊ မာနႀကီး၊ တစ္ယူသန္စြဲ ျပင္းထန္သူေတြ မတူၾကဘူး။

(က) အဂၤဳလိမာလဆိုရင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေပမဲ႔ ရိုးသားတယ္ (Cruel but honest)။ ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဘယ္သူ႔အကူအညီမွ မယူဘဲ ဘုရားရွင္ ေခ်ခၽြတ္ႏိုင္ခဲ႔တယ္။

(ခ) စိဥၥမာနက ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာသူ (Cunning)၊ သူမကို ေခ်ခၽြတ္ႏိုင္ ဖို႔ ႂကြက္ေယာင္ေဆာင္တဲ႔ နတ္ ပါဝင္လာရတယ္။

(ဂ) သစၥကကေတာ႔ မာနႀကီး၊ တစ္ယူသန္စြဲ ျပင္းထန္သူ (Arrogant) ေပါ႔။ သူ႔ကို ေခ်ခၽြတ္ႏိုင္ဖို႔အေရးမွာလည္း သိၾကားေတြ၊ ဝရဇိန္ေတြ ပါေနရတယ္။

အခ်ဳပ္ကေတာ႔ ေကာက္က်စ္ ယုတ္မာသူ၊ မာနႀကီး၊ တစ္ယူသန္စြဲ ျပင္းထန္ သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံရာမွာ ေမတၱာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မရတတ္ဘူး။
(Loving-kindness alone may not be good or strong enough.)
*****************************************************************
ပုံေလးက ဘုန္းဇင္တို႔ အိႏၵိယခရီးစဥ္အသြား အိႏၵိယ တစ္ေနရာရာမွာ ရိုက္ခဲ႔တာပါ။ အဲဒီႏြားေလးမွာ ျမန္မာႏြား၊ အိႏၵိယႏြားဆိုတဲ႔ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ မရွိဘူး။ သူ႔ေခါင္းေလး ပြတ္ေပးလိုက္တာနဲ႔ ကေလးေလးလိုျဖစ္သြား တာ။
အဲဒါ အကန္႔အသတ္မဲ႔ ေမတၱာ (Unconditional love) ဆက္ဆံေရး ပါပဲ။

တကယ္က တနဂၤေႏြေန႔တိုင္း တရားတိုတို ေဟာေပးရတယ္၊ ႂကြားသလို ျဖစ္ေနမွာစိုးလို႔ မတင္ျဖစ္ တာ။ အခုဟာကလည္း ညီရဟန္းေတြ မ်ားမ်ားလာလို႔ တင္ျဖစ္၊ ေဝမ်ွျဖစ္တာပါ။

ဘုန္းဇင္

Post a Comment