**ေက်ာင္းေနာက္က်ေနတဲ႔ လြယ္အိတ္မ်ား**


ဝင္း ဝင္း စီက်ဴေယးရွင္းဆိုတာ
လူတိုင္းကို 'ဟုိင္း၊ ဟယ္လို' မလုပ္တတ္ဘူး။

နံနက္ခင္းေလေျပဦးနဲ႔ ခရီးထြက္ဖို႔
တစ္ညလုံး ထုပ္ပိုးေနရွာတဲ႔ ရနံ႔ေတြေလ
ၾကယ္ လ သဘင္ကိုေတာင္ ရင္မခုန္ႏိုင္ခဲ႔ဘူး
ၿမိဳ႕ဦး တုန္းေမာင္းမထိုးခင္
ၿမဳ႕ေတာ္ေပါက္ အေရာက္သြားဖို႔ တဲ႔။

ကဲ ဘယ္လိုလဲ
မိုင္တစ္ေထာင္ ခရီးရွည္ဟာ
ကၽြံေနတဲ႔ ဖဝါး စႂကြရာက စတယ္။


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment