လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အင္ဂ်င္


အဲ႔ဒါ ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားပါပဲ။
ဘီစီ ၆ ရာစုကို လွမ္းၾကည့္၊ ရဟန္း၊ ရဟန္းမေတြဝတ္၊ မဂ္ဖိုလ္ေတြ အမ်ားဆုံး ဆိုက္သြားတဲ႔ လူတန္းစားက အဲဒီ ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစား။
ဒီ သီအိုရီ မွားသြားၿပီလား???
ကမၻာ႔သမိုင္း ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြကို ဆက္ၾကည့္ပါ။ ဒီ သီအိုရီကေန ခြာမသြားဘူး။လက္ရွိ ျမန္မာ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးရဲ႕ ေနာက္ကေမာင္းႏွင္အားႀကီးကလည္း ဒီ ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစားပါပဲ။
ႏိုင္ငံေတာ္ဟာ ဖက္စုံ ေအာက္ဆုံးအဆင္႔ကို ေရာက္ေနတယ္။ အစိုးရကို ေထာက္ခံရင္ အစိုးရဘက္ကေန၊ အတိုက္အခံကို ေထာက္ခံရင္ အတိုက္အခံဘက္ကေန။
လူလတ္တန္းစားဟာ သူ႔တာဝန္ကို သိေနရတယ္။ အဲသလို မဟုတ္တဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ အေသပဲ။

ဘာေၾကာင္႔လဲ???
၁။ သူေဌးက ဆုံးရွဳံးစရာေတြမ်ားလြန္းေတာ႔ ခြထိုင္တတ္တယ္။
၂။ ေအာက္ေျခ လူတန္းစားက ပညာ၊ အေတြ႔အႀကဳံ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ စသည္ နိမ္႔က်ေနေတာ႔ ယုံၾကည္ခ်က္ မရွိလွတတ္ဘူး။

ဒါ႔ေၾကာင္႔ ဒီ လူလတ္တန္းစား ႏွစ္ရပ္ကို လွမ္းယူ၊ လက္တြဲေခၚသူက ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစား ျဖစ္သြားတယ္။
မထုံတတ္ေတး ပညာတတ္ လူလတ္တန္းစား အေရအတြက္မ်ားရင္ အဲဒီ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကေတာ႔ နာေပေတာ႔ပဲ။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment