ဘုန္းဇင္နဲ႔ ဒိုဒိုးေဒါက္ေဒါက္


ေမာင္ေမာင္ခ်ာတိတ္။ ။ ဘုန္းဘုန္းတို႔က ေဖ႔စ္ဘုတ္ေပၚကတင္ "ဒုန္း" ေနတာ၊ ေျမျပင္မွာက....။
ဘုန္းဇင္။ ။ ဟာ႔ ဒကာ ငခ်ာရ၊ ဒို႔က ေဖ႔စ္ဘုတ္ေပၚကတင္ မဒုန္းလို႔ သကၤန္း ခါးေတာင္းက်ိဳက္ၿပီး ဦးတင္ေအးႀကီးကို လိုက္ရိုက္ေနရမွာလား။ မလုပ္ေကာင္းဘူး။

Post a Comment