ကခ်င္ျပည္နယ္က အေမေခၚသံႀကီး


တစ္လိမ္႔ခ်င္း လွိမ္႔တက္လာတဲ႔
ကခ်င္ျပည္နယ္က အနီေရာင္ လႈိင္းႀကီးေတြေလ
လႊတ္ေတာ္ထဲက အစိတ္သားကို
တဝုန္းဝုန္း ရိုက္ေနၾကေပါ႔
မဲစာရင္းသာစစ္ၾက။

အေမေခၚသံႀကီးက ညံလြန္းေတာ႔
စထရိတ္တိုင္းမ္က သတင္းေထာက္ေတာင္
ေၾကာခ်မ္းေနသလိုလိုပဲ
မဲစာရင္းသာစစ္ၾက။

"အေမစုရဲ႕ ပူတူတူးေလးေတြ
မင္းတို႔အေမစု အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ႔ေရာ ႏိုင္ငံက
ရုတ္တရက္ႀကီး ခ်မ္းသာလာမွာတဲ႔လား
"
ဟဲ ဟဲ ဟဲ
အဲသလိုေတာ႔ မေနာက္ေၾကးေလဗ်ာ
ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ နတ္ေရကန္မွ မရွိတာပဲ
မဲစာရင္းသာစစ္ၾက။ ။


ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment