ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကလည္း သိပၸံပဲမို႔ သံသယဆန္တဲ့ နားနဲ႔ နားေထာင္ရပါတယ္


ညီငယ္ ညီမငယ္တို႔ရဲ႕၊ ဦးေရႊမန္းႀကီး ေျပာတာက ႏိုင္ငံေရး စကားပါကြဲ႕။ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကလည္း သိပၸံပဲမို႔ သံသယဆန္တဲ့ နားနဲ႔ နားေထာင္ရပါတယ္။ ေပ်ာ္စရာေပမဲ့ စိတ္ရွိလက္ရွိ ေပ်ာ္မပစ္လိုက္ၾကပါနဲ႔။
(8:44)

နား၀င္မခ်ိဳတုန္းကေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးေဆကိႏၵက သမၼတႀကီးဆီ၊ သူရ ဦးေရႊမန္းဆီ၊ ကာခ်ဳပ္ႀကီးဆီနဲ႔ ေဒၚစုဆီအထိေရာက္ေအာင္ ငါကိုယ္တိုင္ ေပးေပးမယ္။
ေခြးမသားေလး ငါ့ကို ေလးအုပ္ထပ္ေပးလို႔ ေမတၱာဆဲေလးနဲ႔ စာအုပ္ေတာင္း၊ ၀န္ခံေတာ္မူခဲ့တယ္။
လူတစ္ေယာက္ကိုလည္း ပို႔ေပးေတာ္မူေကာင္းပါရဲ႕။ ဟိုေန႔က အုပ္ေရ ၁၅၀ ဆိုေတာ႔ေလ။
(9:36am)

Post a Comment