တိုင္းရင္းသား အကိုအမတို႔ ေရ


၁။ နာဂေတာင္ေပၚမွာ အတူတူ အလုပ္လုပ္ခဲ႔ဖူး တဲ႔ နာဂႀကီး ဦးအႏုစီး သူ႔ရြာကို အၿပီးျပန္သြားၿပီဆိုလို႔ "ဘာေၾကာင္႔လဲ" ေမးေတာ႔ သူတို႔ နာဂ ဘာသာစကား ကြယ္ေျပာက္သြားမွာစိုးလို႔ လူငယ္ေတြကို ဘာသာစကား ျပန္သင္ေပးဖို႔တဲ႔။
သူတို႔ နာဂ ဘာသာစကားက သူတို႔ တစ္ရြာပဲ ေျပာတယ္၊ သူတို႔ရြာက အိမ္ေျခ သုံးဆယ္ေလာက္ပဲ ရွိသတဲ႔။ ပ်က္ရယ္ မျပဳၾကပါနဲ႔၊ လူမ်ိဳးစု ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဟာ သူ႔စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကို ထိန္းကိုထိန္သိမ္းရပါမယ္။

၂။ ၂၁ ရာစု ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အားႀကီးတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းတစ္ခုက အားေသးတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းတစ္ခုကို ဝါၿမိဳျခင္း မဟုတ္ေတာ႔ဘူး။ အားေကာင္းလာေအာင္ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေဖးမ၊ ကူညီျခင္းပါ။

၃။ ဒါေပမဲ႔ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းစမွာေတာ႔ အားေသးတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြဟာ တြန္႔ကနဲ ခံစားၾကရတတ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အဲဒီ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္သြားရင္ လက္ရိွ အာနည္းသြားတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းဟာ ႏွစ္ဆ အားေကာင္းလာပါတယ္။

၄။ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးေတြ ေျပာင္းေတာ႔ လက္ရိွ ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ဝါဒဟာ တြန္႔ကနဲ ျဖစ္သြားၿပီး ခရစ္ယန္ဘာသာထဲ ဝင္သူ အေရအတြက္က ကမၻာ႔သမိုင္းမွာေတာင္ သမိုင္းဝင္သြားတယ္။ ဒါေပမဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္သြားခ်ိန္မွာေတာ႔ မူရင္း ဗုဒၶဘာသာနဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္ဝါဒက ႏွစ္ဆ အားျပန္ေကာင္းလာတယ္။

၅။ ဒီ သီအိုရီေတြဟာ ပါေမာကၡႀကီး ဆမ္ ဟန္တင္တန္ရဲ႕ "The Clash of Civilizations" ပါ။ ဇင္ေဝေသာ္ ရင္ဘတ္ႀကီးနဲ႔ အရဲစြန္႔ (ဖတ္မယ္႔လူမွ ရွိပါ႔မလား) ဘာသာျပန္ခဲ႔ရတဲ႔ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပဋိပကၡပါပဲ။ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သူ႔ သီအိုရီႀကီးကလည္း ၂၁ ရာစု ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးမွာ မွန္ဆဲ၊ တိက်ဆဲ၊ ျငင္းလို႔မရ ျဖစ္ေနဆဲပါ။ သူ႔ရဲ႕ "၂၁ ရာစု ကမၻာ႔ႏိုင္ငံေရးဆိုတာ အားႀကီးတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းတစ္ခုက အားေသးတဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းတစ္ခုကို ဝါၿမိဳျခင္း မဟုတ္။ အားေကာင္းလာေအာင္ အျပန္အလွန္ နားလည္ ေဖးမ၊ ကူညီျခင္း" သီအိုရီကို အစြန္းေရာက္ မြတ္စလင္ေတြကလြဲရင္ ပညာရွင္တိုင္း လက္ခံၾကရတယ္။

၆။ ဒါေပမဲ႔ ႏိုင္ငံ တစ္ ႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးျပဳျပင္ရာမွာေတာ႔ လူေတြသာမက စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းႀကီးေတြကိုယ္တိုင္လည္း ခဏေတာ႔ အနစ္နာခံရပါသတဲ႔ အကို အမတို႔ေရ။

၇။ ဒီ သီအိုရီေလာက္ေတာ႔ ေဒၚစုက ေၾကၿပီးသားပါ။ အကို၊ အမတို႔ရဲ႕ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကို သူမက ႀကိမ္စာ မတိုက္ပါဘူး။

၈။ ကဲ ယုံၾကည္ထားတဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရးကို အေထာက္အထားနဲ႔တကြ ေရးလိုက္ၿပီ။ လူဘယ္ေလာက္ဆီ ေရာက္သြားမလဲ ဆိုတာကေတာ႔ တစ္ေယာက္ထဲ လုပ္လို႔မရေတာ႔ဘူး ပရိသတ္တို႔ေရ၊ ကူၾကပါအုံး။






ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment