ေနာက္က်ေနလြန္းၿပီမို႔


(တစ္)
သခင္...ကိုယ္ေတာ္....မႈိင္း
ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ေသြးစြန္းခဲ႔ၿပီ အဘိုးေရ
သခင္... ေအာင္......ဆန္း
ႏိုင္ငံေတာ္လည္း ေသြးစြန္းခဲ႔ၿပီ အဖေရ။

(ႏွစ္)
ပန္းေခတ္က လမင္း
တာရာက မင္းေဝ
လင္းေစ။

(သုံး)
မ်ိဳးဆက္ရဲ႕ အားမာန္တစ္ခုပါ
လမ္းေၾကာင္းမွန္ ေရြးျခယ္ရင္း
မဇၩိမလႈိင္း
မဇၩိမဂီတ။

(ေလး)
ေနာက္က်ေနလြန္းၿပီမို႔
ေသာက္ခ်လိုက္ခ်င္ရဲ႕
ႏြားငတ္ေရက်
ဇင္ေဝေသာ္။ ။

Post a Comment