သာမေဏေက်ာ္ တဲ႔


သာမေဏေက်ာ္ တဲ႔။ ေကာင္းပါတယ္ေလ။ ဒါေပမဲ႔ ဒီဖက္က ႏိုင္ငံေက်ာ္ေတြကို ဝန္းရံတဲ႔အဆင္႔ ျဖစ္ေနတာ။
ကိုယ္နဲ႔ ဓမၼဂဂၤါက ႏိုင္ငံအေက်ာ္လြန္ၿပီး ဟိုဖက္ျပဳတ္က်မွာ စိုးရိမ္ေနရတာ။

မႏၲေလးက ဆရာသမား ေျပာတာကို သတိရတယ္
"ဒီေကာင္႔အဆင္႔က တကၠသိုလ္ လြန္ေနၿပီ"
"တကၠသိုလ္ လြန္ရင္ ဘယ္အဆင္႔ေရာက္သြားတာလဲ ဦးဇင္း"
"တကၠသိုလ္ ဟိုဖက္က ေရနီေျမာင္းေလကြာ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာ္ၿပီး ေရနီေျမာင္းထဲ ျပဳတ္က်တာေပါ႔" တဲ႔။

Post a Comment