ဆုေတာင္းေပးသူေတြကို ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္


မေန႔ညက မေနျခည္ လာကပ္သြားတဲ႔ ေမြးေန႔အႀကိဳ ဘုရားပန္း။
အေရာင္ သုံးမ်ိဳး။ ဘာအဓိပၸါယ္လည္း ေျပာႏိုင္ၾကသလား။

  October 28 at 4:51pm


မေန႔က အြန္လိုင္း၊ တိုင္းမလိုင္းေပၚမွာ ေမြးေန႔ဆုေတာင္းေပးသူ ၈၀
ဖုန္းမက္ေဆ႔၊ ကြန္မင္႔နဲ႔ ဆုေတာင္းေပးသူ
လူမသိ၊ စာမေရး၊ အသံမထြက္ ဆိုင္းလင္႔ ဆုေတာင္းေပးသူေတြကို ေက်း ဇူးတင္ပါတယ္။
ဒါနဲ႔ အိုင္ပက္မီနီက ကင္မရာမေကာင္းဘူး၊ မၾကည္ဘူးဆိုၿပီး မသုံးျဖစ္ခဲ႔ ပါ။ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္က မျဖစ္ႏိုင္တာ၊ ကင္မရာမွာ ေပပြေန တာေတြ ရွိလို႔ေနမွာဆိုၿပီး တစ္ရွဴးနဲ႔ သုပ္လိုက္ေတာ႔ အိုင္ပက္မီနီ ကင္မရာ က အေတာ္ေကာင္းသြားခဲ႔ပါတယ္။ ကြမ္းစားထုံး အနည္းငယ္ ေပေနတာမ်ိဳးေလာက္ပါ။
ဒီအျပင္ ဓာတ္ပုံရိုက္၊ မလိုတဲ႔အပိုင္းေတြကို ျဖတ္ပစ္လို႔ရမွန္း သိလိုက္ရ ပါတယ္။ အခု ဦးေရႊမန္းပုံက အဲ႔ နည္းပညာအတိုင္း ဖန္တီးထားတာပါ။ သူ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးပါ။

October 29 at 4:49pm


 

Post a Comment