မစၥတာ ကစ္ဆင္းဂ်ားေရ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ ေရာက္မွပဲ ...


"ဒီစစ္ပြဲေတာ႔ ႏိုင္ဖို႔မလြယ္ဘူး" ေျပာလိုက္မိတဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကို ဟစ္တလာက
"မင္းရဲ႕ အေတြးအေခၚ စစ္သားေတြဆီ ေရာက္သြားရင္ ေသခ်ာေပါက္ ရွဳံးၿပီ။ ဒီေတာ႔ .....
(၁) မင္းကိုယ္တိုင္ အဆုံးစီရင္မလား၊ ဒါဆို သူရဲေကာင္းဗိမာန္မွာ ထားေပးမယ္။
(၂) ငါကိုယ္တိုင္ စီရင္ေပးရမွာဆိုရင္ေတာ႔ မင္းက သစၥာေဖာက္ စာရင္းဝင္မယ္" တဲ႔။
အဲဒီ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးက ပထမလမ္းကို ေရြးသြားပါသတဲ႔။
ဟစ္တလာကို မေထာက္ခံေပမဲ႔ ဒီေဝါေပၚမွာေတာ႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္အထိ ဒီလမ္းစဥ္ကို လိုက္ဖို႔ပါပဲ။
*******************************************************************
မစၥတာ ကစ္ဆင္းဂ်ားေရ၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔ ေရာက္မွပဲ လူႀကီးမင္းရဲ႕
ကမၻာ႔အစီအမံ (World Order) ကို ဆက္ၿပီးေဆြးေႏြးရေအာင္။
ေလာေလာဆယ္ေတာ႔ ျမန္မာ႔အစီအမံထဲက ထြက္မရဘူး ျဖစ္ေနတယ္။

ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment