ဒီပုံကိုေတြ႔ရင္ ေဒၚတင္တင္ေအာင္ ဘာမ်ား ထပ္ေျပာေလမလဲ"တပည့္ေတာ္မ သံရုံးသြားတာ သုံးေခါက္ရွိၿပီ။ အခုအထိ မဲေပးခြင္႔ မရေသးဘူး။ မေလ်ွာ႔ဘူး၊ ေရကုန္ေရခမ္း လုပ္သြားမွာ။ တပည့္ေတာ္မတို႔ ပင္ပမ္းတယ္ဆိုတာက အဲယာကြန္းဘတ္စ္နဲ႔၊ ႏိုင္လြန္ ကတၱရာလမ္းနဲ႔။ ကိုယ္႔ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ႀကီးတဲ အမႀကီးခမ်ာ ေနပူမေရွာင္ မိုးရြာမေရွာင္ မညီညာတဲ႔ လမ္းေတြေပၚ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ခရီးသြားေနရရွာတာ။"
(ဒါနဲ႔ စကားမစပ္ ေဒၚတင္တင္ေအာင္က ရခိုင္တိုင္းရင္းသူႀကီးေနာ္၊ ဆ်ာတို႔ မွတ္ထားၾကအုံး)


Post a Comment