သူတို႔သိတဲ႔ ကိုယ္႔ေမြးေန႔


ခရီးသြားမွတ္တမ္း, ဇင္ေဝေသာ္, အမွတ္တရ - on 10/23/2014 (မႏွစ္က)

ေန႔ဆြမ္းက ထိုင္ေပအျပန္ ရထားေပၚမွာ
ခ်ဲယားမန္္းက ဆြမ္းကပ္
ၿပီးေတာ့ အေသးစား ေမြးေန႔ကိတ္ကေလး
Happy birthday တစ္ဖြဲ႔လုံး English လို ဆိုၾက
ၿပီးေတာ့ မင္ဒရင္းလို ဆိုၾက
ေသခ်ာတာက ျမန္မာလို မပါလိုက္ဘူး

(အခု ဒီႏွစ္လည္း ဖုန္းမက္ေဆ႔ေတြ တတီတီနဲ႔ ဝင္ေနၿပီ
ဒီလူက ေမြးေန႔က ႏွစ္မ်ိဳး၊ ေမြးႏွစ္က ႏွစ္မ်ိဳး၊ အေမေရ ဘယ္ပါတီကို မဲေပးရမွာလဲ)

Post a Comment